Co jest celem projektu?
Celem projektu jest umożliwienie prześledzenie procesu uchwalania lokalnego prawa w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2010-2014, jak również pokazanie mieszkańcom możliwości włączenia się w procesy decyzyjne.
Co będę mógł sprawdzić?
Między innymi będziesz mógł sprawdzić:
- sposób w jaki głosowali miejscy radni oraz co mówili,
- tematy poruszane na komisjach i sesjach rady miasta,
- dodatkowe dokumenty opisujące sprawy istotne dla miasta. np. sprawozdania, informację, analizy które otrzymywali radni,
- projekty uchwał i ich uzasadnienia,
- materiały prasowe dotyczące tematów podejmowanych przez władze miasta.
Kto stoi za tą stroną?
Fundacja Wiedzieć Więcej w ramach projektu „wiedza to wladza” www.wiedziecwiecej.info, facebook.com/fundacjawiedziecwiecej.
Czy można wesprzeć działalność fundacji?
Tak, można przelać środki na konto fundacji
17 2030 0045 1110 0000 0264 6250 z dopiskiem „darowizna na cele statutowe”.
×