Gdzie znajdę informacje o Inicjatywie Lokalnej?
Informację o Inicjatywie Lokalnej można znaleźć TUTAJ oraz w Rozdziale 2a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie czyli TUTAJ.
Gdzie znajdę informacje o Budżecie Obywatelskim?
Informację o Budżecie Obywatelskim można znaleźć TUTAJ oraz TUTAJ zakładka poświęcona dotychczas przeprowadzonym konsultacjom można znaleźć TUTAJ.
Gdzie znajdę informacje o sposobie konsultowania projektów uchwał przez organizacje pozarządowe?
Informację o konsultowaniu można znaleźć TUTAJ oraz TUTAJ.
Gdzie znajdę informacje na temat składania skargi i wniosku?
Informację o skardze i wniosku znajdziesz TUTAJ w art 227 i 241 Kodeksu Postepowania Administracyjnego natomiast TUTAJ znajdziesz informację jak powinien wyglądać taki dokument.
Gdzie znajdę informację o instytucjach doradzających prezydentowi miasta i zasadach ich działania?
Na terenie gminy mamy 4 instytucje są to:
- GMINNA RADA SENIORÓW. Informację o zasadach działania znajdziesz TUTAJ
- GMINNA RADA SPORTU. Informację o zasadach działania znajdziesz TUTAJ
- MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA Informację o zasadach działania znajdziesz TUTAJ
- GMINNA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Informację o zasadach działania znajdziesz TUTAJ
Gdzie znajdę informację o radach osiedli?
Wykaz statutów wszystkich rad osiedli znajdziesz TUTAJ
Informację co się dzieje na twoim osiedlu wraz z danymi kontaktowymi znajdziesz TUTAJ
Gdzie znajdę informację o Inicjatywie Obywatelskiej?
Informacje o inicjatywie obywatelskiej znajdziesz w Statucie Gminy Kędzierzyn-Koźle, a dokładniej TUTAJ w art 42.
×